اطلاع رسانی
سامانه نقل و انتقال دستیاران

1396/12/28 دوشنبه

با توجه به راه اندازی سامانه نقل و انتقال دستیاران رشته های تخصصی پزشکی بالینی از ابتدای سال 1397 دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی صرفا درخواست های ثبت شده در سلامانه را مورد بررسی قرار داده و مکاتبات انجام شده توسط دستیاران محترم، مدیران گروه و دانشگاه های علوم پزشکی ملاک عمل نخواهد بود.


 به منظور دسترسی به نامه ابلاغ شده در این خصوص اینجا را کلیک نمایید. 
      


 
 
امتیاز دهی