اطلاع رسانی
اخبار استعداد درخشان

1397/4/7 پنجشنبه

                                                     

به منظور دسترسی به اخبار و اطلاعیه های استعداد درخشان لینک زیر را کلیک نمایید.   


                             اخبار و اطلاعیه های استعداد درخشان        
سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 
 
امتیاز دهی