اطلاع رسانی
گزارش عملکرد سال 1399

1398/4/20 پنجشنبه

به منظور دسترسی به سایت  گزارش عملکرد سال 99 معاونت آموزشی  لینک زیر را کلیک نمایید.   


                         گزارش عملکرد سال 1399
سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 
 
امتیاز دهی