اطلاع رسانی
پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد در سال 97-98

1398/4/20 پنجشنبه

به منظور دسترسی به سایت پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد در سال 97-98 لینک زیر را کلیک نمایید.   


                           سایت پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان

توجه : 
دانشجویان به منظور ثبت نام جهت دریافت پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان از فعالیت های علم و فرهنگی به سایت نخبگان استان قزوین به نشانی qazvin.bmn.ir مراجعه نمایند. 


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 
 
امتیاز دهی