آیین نامه ها
آیین نامه های تحصیلات تکمیلی

تاریخ بازنگری این صفحه:  خرداد 1400


 آیین نامه های مقطع تخصص پزشکی


  آیین نامه های مقطع تخصص دندانپزشکی
 
  آیین نامه های مقطع دکترای تخصصی ( PhD )


 آیین نامه های دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ )
  


 
آیین نامه دوره MPH


دوره های دکترای تخصصی Ph.Dتحصیلی آیین نامه بورس آیین نامه های مقطع کارشناسی ارشد آیین نامه های مقطع کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی PhD و تخصص پزشکی

  
امتیاز دهی