تفاهم نامه منعقده با اقامتگاه ویژه هیات علمی
تفاهم نامه با اقامتگاه سنتی ددمان زنجان

تاریخ بازنگری این صفحه: بهمن   1397

 

  • تفاهم نامه منعقده با اقامتگاه سنتی ددمان استان زنجان : پیوست 1 ، پیوست2  را دانلود نمایید. 

 در صورت هرگونه راهنمایی یا سوال با سرکار خانم شاهی رئیس گروه رفاهی اعضاء  هیات علمی وزارت مبتوع به شماره تلفن 81452332 هماهنگی نمایند.  ضمناً شماره تماس و آدرس اقامتگاه سنتی ددمان به شرح ذیل اعلام می گردد.

تلفن : 02433331233- 02433332343

آدرس : زنجان چهارراه انقلاب اسلامی سعدی جنوبی جنب مسجد یری بالا
تاریخ درج : 1397/11/4 08:19:43

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 

 
امتیاز دهی