تفاهم نامه منعقده با اقامتگاه ویژه هیات علمی
فاهم نامه منعقده با شرکت موکارلو
تاریخ بازنگری این صفحه: بهمن   1397

    با احترام ، به پيوست تفاهم نامه منعقده با شرکت موكارلو ارسال مي شود . خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن اطلاع رساني موثر به اعضاء محترم هيات علمي آن دانشگاه نسبت به معرفي مستقيم متقاضيان به نمايندگي هاي شركت مربوطه براساس مفاد تفاهم نامه اقدامات لازم معمول دارند در صورت هر گونه راهنمايي يا سوال با سركار خانم شاهي رئيس گروه رفاهي اعضاء هيات علمي وزارت متبوع به شماره 81452332 تماس حاصل نمايند.تاریخ درج خبر : 1397/11/21 12:11:55

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 

 
امتیاز دهی