تفاهم نامه منعقده با اقامتگاه ویژه هیات علمی
تفاهم نامه با گردشگري زنجان

 با احترام ، به پيوست تفاهم نامه منعقده با اداره كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان زنجان ارسال مي گردد . خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن اطلاع رساني موثر به اعضاي محترم هيات علمي آن دانشگاه نسبت به معرفي متقاضيان براساس مفاد تفاهم نامه اقدامات لازم معمول دارند در صورت هر گونه راهنمايي يا سوال با سركار خانم شاهي رئيس گروه رفاهي اعضاء هيات علمي وزارت متبوع به شماره 81452332 هماهنگي نمايند. ضمناً مدير غار كلته خور آقاي يوزباشي به شماره تلفن 09124411128 و آدرس استان زنجان -شهرستان خدابنده – گرماب – غار كلته خور مي باشد.
 تاریخ درج خبر : 1397/12/23 09:39:18

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی