تفاهم نامه منعقده با اقامتگاه ویژه هیات علمی
لینک دسترسی به وبینار پیش رویداد اتا

ضمن ارسال تصویر نامه شماره 6705/100/ص/98 مورخ 30/11/98 معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص لینک دسترسی به وبینار پیش رویداد اتا و توضیحات مربوطه به استحضار
می رساند، وبینار پیش رویداد جشنواره اتا در تاریخ 8/12/98 از ساعت 11-9 برگزار خواهد شد و آدرس لینک پیش رویداد به شرح ذیل می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید اطلاع رسانی جامع به دانشجویان و ذینفعان صورت پذیرد.

آدرس لینک دسترسی به وبینار پیش رویداد: http://webco.iums.ac.ir/class/113

  شایان ذکر است که اصل جشنواره " اشتراک گذاری تجربه های ارزشمند (اتا) دانشجویان علوم پزشکی در تحقق پاسخگویی اجتماعی" در بیست و چهارم خرداد ماه 1399 در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران برگزار می شود.


زمان درج خبر :  1398/12/5 14:13:12

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی