رویدادهای علمی
برگزاری کارگاه آشنایی با ابزار تولید محتوای آموزش مجازی story line

کارگاه آشنایی با ابزارهای تولید محتوی الکترونیک روز سه شنبه 5 آذر 98 در سالن اجتماعات دانشکده پرستاری و مامایی با حضور تعدادی  از اعضای هیات علمی دانشگاه  علوم پزشکی قزوین برگزار شد. مدرس این کارگاه  آقای دکتر مهران قلعه نوی و  خانم دکتر فریبا ظفری بودند که  مطالبی را در خصوص تولید محتوای آموزش مجازی  story line  به شرکت کنندگان ارائه دادند.

 

زمان درج خبر :  1398/9/9 09:05:27


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir


سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی