رویدادهای علمی
برگزاری یازدهمین کارگاه کشوری PHTM (مدیریت پیش‌بیمارستانی تروما)، جهت پرسنل اورژانس پیش‌بیمارستانی در مرکز شبیه‌سازی و آموزش مهارت‌های بالینی دانشگاه


یازدهمین کارگاه کشوری PHTM (مدیریت پیش‌بیمارستانی تروما) جهت پرسنل اورژانس پیش‌بیمارستانی، در تاریخ‌های 20 و 21 آذر‌ماه 1398، با هدف افزایش دانش علمی و مهارت‌های بالینی تکنسین‌ها و کارشناسان اورژانس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان، در مرکز شبیه‌سازی و آموزش مهارت‌های بالینی دانشگاه برگزار شد.

این کارگاه دو روزه، در دو بخش تئوری و عملی پیرامون مباحث مرتبط با تروما تشکیل شد و ارزیابی اثر‌بخشی آموزش‌های ارائه شده با انجام پیش‌آزمون و پس‌آزمون، استفاده از بیمارنما، شبیه‌سازی صحنه‌های حوادث مختلف از خصوصیات بارز این دوره آموزشی بود.

 

 درج خبر : 1398/9/24 10:32:35


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir


سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی