رویدادهای علمی
تفاهم نامه هتل هاله بانه

    با احترام به پیوست تفاهم نامه منعقده با هتل هاله بانه ارسال می گردد ، خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی موثر به اعضای محترم هیات علمی آن دانشگاه نسبت به معرفی متقاضیان براساس مفاد تفاهم نامه اقدامات لازم معمول در صورت هر گونه راهنمایی یا سوال با سرکار خانم مریم شاهی رئیس گروه رفاهی اعضاء هیات علمی وزارت متبوع به شماره 81452332 هماهنگی نمائید.

آدرس: بانه خیابان مطهری فلکه فرمانداری هتل هاله بانه

تلفن: 18 - 08734257011

زمان درج خبر :  1398/11/26 08:53:15

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی