دسترسی سریع
نحوه تکمیل مدارک پرونده دانشجویان قابل توجه دانشجویان:
1- به اطلاع کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل میرساند جهت رفع نواقضی پرونده و جلوگیری از اتلاف وقت در زمان فارغ التحصیلی، حداقل یک سال قبل از تاریخ فارغ التحصیلی احتمالی، شخصا به بایگانی آموزش کل مراجعه نمایند.

2-مراحل درخواست تاییدیه دیپلم و پیش دانشگاهی​
 
 
امتیاز دهی