میز خدمت الکترونیک

   در حال حاضر متقاضيان انتقالی در دانشگاه ها پس از اخذ مجوز از دانشگاه مبدا به حوزه هاي خدمات آموزشی دانشگاه ها معرفی می گردند و سپس با صرف زمان و هزينه به دانشگاه مقصد مراجعه نموده و اقدام به ثبت تقاضاي انتقالی و پيگيري آن می نمايند و اين فرآيند در طول تمام سال تحصیلی  صورت می پذيرد.

 

                                                       
برای ورود به سایت نقل و انتقالات مقاطع کاردانی تا دکتری اینجا
را کلیک نمایید.  
 برای ورود به سایت نقل و انتقالات مقطع دستیاری پزشکی  
اینجا را کلیک نمایید. 
شناسنامه درخواست انتقال دانشجویان شناسنامه خدمت انتقال دستیاران و دانشجویان مقطع دستیاری  
 پزشکی در دانشگاههای دیگر 


شناسنامه خدمت انتقال دستیاران و دانشجویان مقطع دستیاری پزشکی 
در دانشگاه های دیگر - جدید 

شناسنامه خدمت انتقال دستیاران و دانشجویان مقطع دستیاری دندانپزشکی در دانشگاههای دیگر
شناسنامه خدمت پذیرش دستیاران و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی جهت دوره میهمانی و انتقال به این دانشگاه


  • معرفی سامانه نقل و انتقال دستیاران تخصصی پزشکی : 

   نرم افزار ثبت نام الكترونيكی متقاضيان انتقال دستیاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی در دانشگاه ها با هدف ثبت نام از متقاضيانی كه در اقصی نقاط ميهن اسلامی ساكن می باشند، طراحی و ارائه گرديده است . از ديگر اهداف اين سامانه ایجاد ارتباط تنگاتنگ حوزه هاي معاونت آموزشی دانشگاهها از جمله ستاد، دانشكده و ... با فرآيند پذيرش نقل و انتقال می باشد و موجب تسهيل در اتخاذ تصميمات مناسب براي دانشگاهها بر اساس آمارهاي بدست آمده از گروههاي پذيرفته شده دستیاری می گردد.

 ضمناً اين سامانه موجب استفاده كارآمدتر از نيروي انسانی، كاهش حجم استفاده از منابع فيزيكی همانند كاغذ و پرينتر و اطلاع رسانی كليه قوانين و آيين نامه ها از طريق سايت، ارسال مدارك لازم توسط متقاضی در دانشگاهها  می گردد.
 

معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور مفتخر است كه در راستاي تكريم ارباب رجوع و تحقق دولت الكترونيك و احترام به وقت و سرمايه ارباب رجوع  با ايجاد اين سامانه به صورت الكترونيكی و غيرحضوري پاسخگوي ارباب رجوع می باشد.
 

  • معرفی خدمت نحوه نقل و انتقال دستیاران تخصصی دندانپزشکی : 

 دستیاران رشته های تخصصی دندانپزشکی بر اساس آیین نامه دوره های تخصصی دندانپزشکی و در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آیین نامه می توانند به دانشگاههای دیگر در داخل کشور منتقل شوند. این امر بصورت الکترونیکی و در قالب اتوماسیون اداری درون دانشگاهی و بین دانشگاهها صورت می پذیرد.