کمیته دانش پژوهی

تاریخ بازبینی این صفحه:  آبان  1396 

کمیته دانش پژوهی

معرفی کمیته دانش پژوهی

دارا بودن یک نظام آموزشی و پژوهشی پویا و بالنده مستلزم حفظ جایگاه مؤسسات آموزش عالی در جهت انجام هر سه حیطه فعالیت آن­ها شامل آموزش، پژوهش و ارائه خدمت است.

از آن­جا که فعالیت­های آموزشی بخش مهمی از رسالت مؤسسات آموزش عالی و قسمت عمده­ای از عملکرد اعضای هیأت علمی را تشکیل می­دهد ضروری است تا کوشش­های صورت گرفته در این عرصه نیز به نحو مناسب ارزیابی و ارزش گذاری شود.

در آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب مهر ماه 91 انجام فعالیت­های دانش پژوهی که بند 6 ماده 2 (فعالیت­های آموزشی) اعضای هیأت علمی می­باشد اختیاری  می­باشد.

در این آیین نامه علاوه بر ذکر شرایط عمومی برای ارتقای رتبه، شامل داشتن گواهینامه کارگاه­های روش­های آموزش و پژوهش، تسلط بر زبان­های خارجی و کار با رایانه و صلاحیت اخلاقی، به ذکر جزئیات فعالیت­های آموزشی، پژوهشی و اجرایی پرداخته شده است.

منظور از دانش پژوهی هر نوع فعالیت برجسته علمی در حیطه­های کشف، آموزش، کاربرد نتایج پژوهش­های اصیل و یکپارچه سازی اطلاعات به دست آمده از اجزای مختلف یک رشته یا رشته­های مختلف می­باشد. اگرچه تحقیقات و نوآوری عموماً به معنی کشف و پژوهش­های اصیل به کارمی­رود ولی هر چهار بعد فوق قابل ارزیابی بر مبنای استانداردهای مشخص است. به عبارت دیگر تحقیقات و نوآوری در هر یک از موارد فوق انجام فعالیتی برجسته در جهت حل مسئله، گسترش مرزهای دانش و ورود به عرصه­های جدید است. در نظر داشتن این تعریف بسط یافته از تحقیقات و نوآوری ضرورتی جدی برای حفظ جایگاه موسات آموزش عالی در جهت انجام هر سه حیطه فعالیت آن­ها شامل آموزش، پژوهش و ارائه خدمت است. ارتقای اعضای هیأت علمی بر اساس مفاهیم فوق و مفاد این آیین نامه امکان­پذیر خواهد بود.

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی جهت آشنایی اعضای محترم هیأت علمی با مفاد این آیین نامه اقدام به چاپ سومین شماره بولتن خبری این مرکز با موضوع دانش پژوهی آموزشی نموده است.
 

وظایف این کمیته

1- مدیریت فرایند دریافت، بررسی و ارائه­ی بازخورد و صدور گواهی مربوط به فعالیت­ های دانش پژوهی
2- ارائه­ ی مشاوره و راهنمایی به اعضای محترم هیات علمی جهت انجام و ارائه­ی صحیح فعالیت­های نوآورانه آموزش پزشکی
3- اشاعه­ ی فعالیت­های دانش پژوهی از طریق برگزاری کارگاه ­های توانمندسازی اعضای هیات علمی

 


 

مسئول کمیته: خانم دکتر سونیا اویسی                                   

متخصص بهداشت مادر و کودک، استادیار،

عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی 

پست الکترونیکی: soveisi@razi.tums.ac.ir
تلفن:02833340153
داخلی:2502

 

کارشناس کمیته: خانم نسیم شاه قبادیان                           

کارشناس بهداشت محیط                                                      

پست الکترونیکی:edc@qums.ac.ir

تلفن:02833340153
داخلی:2533

 
اعضای کمیته دانش پژوهی
 

ردیف نام و نام خانوادگی تخصص- سمت
1 آقای دکتر پرویز پدیسار متخصص اورتودنسی- معاون آموزشی دانشگاه (رئیس کمیته)
2 خانم دکتر سونیا اویسی متخصص بهداشت مادر و کودک - مدیر مرکز مطالعت و توسعه آموزشی علوم پزشکی (دبیر کمیته)
3 آقای دکتر رامین سرچمی دکترای مدیریت آموزش عالی- معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزشی علوم پزشکی (عضو کمیته)
4 آقای دکتر نوید محمدی متخصص پزشکی اجتماعی- رئیس دانشکده پزشکی (عضو کمیته)
5 آقای دکتر علی صفری واریانی دکترای بهداشت حرفه­ ای - رئیس دانشکده بهداشت (عضو کمیته)
6 خانم دکتر مریم تفنگچیها متخصص رادیولوژِی فک و صورت (عضو کمیته)
7 آقای دکتر احمد نیک پی دکترای بهداشت حرفه­ ای (عضو کمیته)
8 خانم دکتر مرجان نصیری اصل متخصص فارماکولوژی (عضو کمیته)
9 خانم دکتر رفعت محبی فر دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (عضو کمیته)


 

 

 

-آیین نامه دانش پژوهی

- فرم بررسی طرح­های دانش پژوهی از نظر معیارهای گلاسیک

- پروپوزال دانش پژوهی

- فرم داوری پروپوزال دانش پژوهی

-نمونه طرح­های مصوب دانش پژوهی

- فلوچارت مربوط به فعالیت­های دانش پژوهی

- راهنمای نحوه ارائه مستندات مربوط به فعالیت­های دانش پژوهی آموزشی
-شیوه نامه انجام فعالیت های دانش پژوهی