اعضای استعداد درخشان

 تاریخ بازنگری این صفحه: مهر 1396


اطلاعات کارمندان واحد استعداد‌های درخشان دانشجویی


دبیر کمیسیون ویژه حمایت از استعداد‌های درخشان دانشجویی
نام و نام خانوادگی: دکتر روح الله کلهر
تحصیلات: دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
ایمیل:  
تلفن: 09127815893
تلفکس:  33237268    028

کارشناس دفتر استعدادهای درخشان دانشجویی
نام و نام خانوادگی : مریم رحمنی
تحصیلات:  کارشناس بهداشت محیط 
تلفن: 33340153    028      داخلی   2503