تاریخچه معاونت آموزشی

تاریخ بازنگری این صفحه:  اردیبهشت 1400


حوزه معاونت آموزشی دانشگاه با هدف تربیت و آموزش دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی (کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد، 
MPH، دکتری عمومی، دکتری تخصصی و Ph.D) و  جذب اعضای هیأت علمی توانمند و ارتقاء مرتبه علمی ایشان به مراتب بالاتر تمام تلاش خود را در جهت تأمین نیروی انسانی کارآمد در حیطه بهداشت و سلامت جامعه به کار می بندد. در ادامه به معرفی معاون و مدیران این حوزه پرداخته می شود.


معاونین آموزشی دانشگاه  از زمان تاسیس تا کنون  به ترتیب سالهای تصدی بدین قرارند :

  • آقای دکتر مجید سررشته داری
  • آقای دکتر سعید عسگری
  • آقای دکتر مهدی ابتهاج
  • آقای دکتر پرویز فلاح عابد
  • آقای دکتر محمدعلی زحل
  • آقای دکتر سید حسین قافله باشی
  • آقای دکتر پرویز پدیسار
  • آقای دکتر نوید محمدی 


 

http://vce.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=7fe6239d-b63e-4199-8016-975b0f4f35fc

این دانشگاه دارای دانشکده های زیر می باشد : 
 سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir