بین المللی سازی
تاریخ بازنگری این صفحه: آذر 1396

بین المللی سازی: بین المللی سازی با هدف حضور در عرصه‌های آموزشی منطقه‌ای و جهانی و توسعه‌ی دانش‌های نوین با تاکید بر حیطه‌های میان رشته‌ای و تمرکز بر علوم و فناوری‌های نوین به ارتقاءمنابع انسانی بخش آموزش عالی سلامت می‌پردازد تا ثروت دانش بنیان در عرصه آموزش عالی سلامت را خلق نماید.
 
اهداف بین المللی سازی:
1. تدوین سند آمایش منطقه‌ای و بین المللی آموزش علوم پزشکی

2. تدوین شاخص‌های دانشگاه های با عملکرد بین المللی و مدل پایش آن
3. طراحی مدل بهره‌مند تبادلات علمی بین المللی
4. تدوین الگوی انعطاف در کوریکولوم‌های آموزشی به منظور گسترش جذب دانشجوی خارجی
5. اعتبار بخشی بین المللی دانشگاه‌های علوم پزشکی
 
محور‌های بین المللی سازی:
1 . تدوین و بستر سازی برای استقرار نقشه آمایش بین المللی آموزش علوم پزشکی کشور

 
2. طراحی مسیر راه (road map) و اجرایی سازی شبکه تبادلات علمی و برنامه‌های آموزشی مشترک با دانشگاه‌های معتبر جهان
 
 3. طراحی و ساماندهی پورتال آموزش علوم پزشکی کشور  به منظور معرفی ظرفیت آموزش EducationIran عالی سلامت کشور در سطح دنیا
 
4. اعتبار بخشی بین المللی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش علوم پزشکی کشور
 
 
 
سرپرست امور روابط بین الملل دانشگاه : آقای دکتر نوید محمدی
تحصیلات: پزشکی اجتماعی
شماره تماس مستقیم:   33330534   028
پست الکترونیک:    nvmohammadi@qums.ac.ir


کارشناس:  مریم السادات حاجی سید ابوترابی
تحصیلات: کارشناس ارشد بهداشت محیط
شماره تماس مستقیم: 02833359503
پست الکترونیک: edc@qums.ac.ir
 

 فرایند

شرح وظایف

پورتال مدیریت روابط بین المل دانشگاه 


سند اعتبار بخشی بین المللی دانشگاه