تاریخ بازبینی این صفحه: تیر 1396

مقدمه و معرفی مرکز:
با توجه به ویژگی منحصر به فرد آموزش علوم پزشکی و لزوم آموزش مهارت های عملی و ارتباطی در کنار حیطه های تئوری و نظری و نیز اهمیت ضرورت رعایت حقوق بیماران و کاهش استرس روانی دانشجویان در انجام پروسیجرهای بالینی، دانشگاه های علوم پزشکی کشور به روش های نوین و کارآمد آموزش مهارت های بالینی روی آورده اند تا از این طریق بهره وری آموزشی افزایش یابد. نتیجه پاسخ به این ضرورت ایجاد بخش ها یا مراکزی بوده که آموزش مهارت های بالینی عمومی را چه به صورت مهارت های رفتاری (Behavioral) و یا مهارت های ابزاری(procedural) در دانشگاه ها و دانشکده ها عهده دار هستند.
در راستای تدوین ترجمان عملیاتی برنامه آموزش عالی حوزه سلامت در طرح تحول نظام سلامت، در دولت تدبیر و امید، در حوزه دانشگاه علوم پزشکی قزوین، و با توجه به معرفی چالش های اساسی پیش روی آموزش پزشکی کشور، از جمله سیاست ها و جهت گیری های کلی این دانشگاه، در قالب سیاست های دوازده گانه برنامه مذکور، ترویج استفاده از فناوری ها و تجهیزات نوین آموزشی از قبیل شبیه سازها، skill lab و ... در آموزش عالی سلامت و عملیاتی نمودن طرح متمرکزسازی مراکز آموزش مهارت های بالینی دانشگاه و راه اندازیskill labمرکزی در راستای ایجاد فرصت های یادگیری استاندارد شده مهارت های بالینی جهت کلیه دانشجویان دانشگاه با به کارگیری تمامی پتانسیل های بالقوه و امکانات موجود در هر یک از این مراکز و ... بود که به عنوان یک اولویت آموزشی در دستور کار معاونت محترم آموزشی دانشگاه در راستای افزایش کیفیت آموزش های بالینی قرار گرفت.
فراگیری مهارت های بالینی به صورت علمی و عملی در این مرکز، باعث خواهد شد که فراگیران بتوانند یادگیری را از محیط شبیه سازی شده به محیط های بالینی واقعی تعمیم داده و بدین ترتیب علاوه بر ارتقاء سطح آموزش، کیفیت مراقبت از بیماران نیز افزایش می یابد (در قالب طرح تحول نظام سلامت).
هدف عمده مراکز آموزش مهارت های بالینی شبیه سازی یک محیط بالینی است، به طوری که بتوان آموزش مهارت های بالینی را کنترل و تمرین کرد. بدیهی است این مراکز فقط مکمل محیط بالینی واقعی هستند و به هیچ عنوان جایگزین آنها نمی شوند.
 
  با در نظر گرفتن برنامه های عملیاتی این طرح از قبیل مراحل مطالعاتی، برنامه ریزی، اجرا و ... و نیز بهره گیری (مستقیم و غیرمستقیم) از تجربیات سایر دانشگاه های علوم پزشکی، بازدید از قطب علمی آموزش مهارت های بالینی کشور (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) در تاریخ 21/4/94 توسط نمایندگان دانشگاه صورت گرفت
 مراحل تامین فضای فیزیکی مرکز، اواخر سال 94 با بررسی نقشه ساختمان دانشکده پرستاری و مامایی و با در نظر گرفتن استانداردهای برگزاری آزمون بالینی ساختارمند عینی (OSCE)  به عنوان یک رسالت مهم این مراکز، آغاز و عملیات طراحی و نوسازی فضا به منظور ایجاد ایستگاه هایی با فضای کافی و آزاد بدون تراکم با اعمال تغییراتی در فضای فیزیکی اختصاص یافته، با هماهنگی دفتر فنی دانشگاه در سال 95 صورت گرفت.
ظرفیت های موجود مرکز:
  • وجود 16 اتاق مجزا به عنوان ایستگاه های آموزشی و آزمون
  • وجود مانکن ها و مولاژهای آموزشی متعدد و متنوع جهت آموزش کلیه دانشجویان و دستیاران تخصصی گروه های بالینی دانشگاه
  • وجود 2 رختکن، سرویس های بهداشتی (آقایان و خانم ها) – آبدارخانه و اتاق سرور مرکز
  • وجود 4 اتاق اداری ، مدیریتی و اتاق کنترل مرکزی
  • وجود 1 سالن بزرگ قابل استفاده برای انجام کارگروهی و برگزاری گروه های بزرگ آموزشی و ارائه کنفرانس ها
 
اعضای مرکز:
دکتر زهرا فراهانی نیک        متخصص جراحی عمومی                  رییس مرکز مهارت های بالینی دانشگاه
لیلا بهرامخانی                  کارشناس ارشد آموزش پزشکی         مدیر مرکز مهارت های بالینی دانشگاه
زهرا ولی                         کارشناس مامایی                          کارشناس آموزش مرکز مهارت های بالینی دانشگاه
بتول چگینی                      دیپلم                                          کمک کارشناس مرکز مهارت های بالینی دانشگاه
مسلم جهانی انبوهی         -                                               خدمات مرکز مهارت های بالینی دانشگاه
مرتضی افراس آب              دیپلم                                          خدمات مرکز مهارت های بالینی دانشگاه

                                             
      


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1053
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53291040 تعداد بازديد زيرپورتال: 2420369 اين زيرپورتال امروز: 1080 سایت در امروز: 23570 اين صفحه امروز: 3