همکاران اداره آموزش


                       کارکنان اداره کل آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه 

                         

عکس

نام ونام خانوادگی

نوع استخدام

سمت

واحد

شماره تماس

شرح وظایف

     احمد پورشریفی 

رسمی

مدیر امور آموزشی

مدیریت آموزشی

2501

   
    

نسترن السادات صحیح نسب

شرکتی

مسئول دفتر

دفتر آموزش

2500-2501

   
    

فاطمه  حسین خانی

رسمی

مسئول اداره آماروکامپیوتر

واحد فناوری اطلاعات

2522

   

     

زهرا  بهزادپور

قراردادی

کارشناس آمار و سما

واحد فناوری اطلاعات

2521

   

    

محیا طرلان

قراردادی

کارشناس کامپیوتر

واحد فناوری اطلاعات

2521

   
  

شهلا غیاثوند

رسمی

ریئس اداره دانش آموختگان

دانش آموختگان

2537

   
  

هاجر نوری

رسمی

کارشناس دانش آموختگان

دانش آموختگان

2525

   
    محمد حسنی 

پیمانی

کارشناس دانش آموختگان

دانش آموختگان

2526

   
      فاطمه ذوالقدر 

رسمی

رئیس اداره خدمات آموزشی

خدمات اموزشی

2529

   
  

معصومه ترکمن

قراردادی

کارشناس آموزشی

خدمات آموزشی

2529

   

  

سمانه  ساده

پیمانی

کارشناس آموزشی

خدمات آموزشی

2528

   
  

زهرا کفاشی

رسمی

کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی

2524

   
  

محمد کریمی

رسمی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی

2523

   
  

عارفه  نیاقی ها

پیمانی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی

2540

   
   حمیده سیاه لو 

رسمی

عامل مالی

امور مالی

2517-2518

   
  

مهری لطفی نیا

قراردادی

حسابدار

امور مالی

2517-2518

   

  

مهری سرور

رسمی

مسئول دبیرخانه

دبیرخانه

2513

   
  

مجید فرمانی

قراردادی

متصدی دبرخانه

دبیرخانه

2512

   
       حسن لشگری 

رسمی

مسئول بایگانی

بایگانی

2514-2515

   
  

لیلا فلاحی

قراردادی

متصدی دفتری

بایگانی

2516

   
  

منصور شفیعی

قراردادی

کارشناس امور عمومی

امور عمومی

2511

   

  

محمدرضا احمدی

قراردادی

نظافتچی

آبدارخانه

2535

2

  

بهروز ایراندوست

قراردادی

نظافتچی

آبدارخانه

2535

2