فرم نظرسنجی خدمات معاونت آموزشی و دانشکده ها

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات
شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هریک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه ، ما را در ارتقای سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید.
1399/05/24
اطلاعات کلی
شغل
جنسیت
سن
تحصیلات
تعداد دفعات مراجعه برای دریافت خدمت در سال اخیر
برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟
* نام واحد مورد نظر را انتخاب کنید؟
* نام فرایند مورد نطر را انتخاب نمایید؟
شفافیت فرایندی
نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمات
انجام کار براساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای شما
راهنمایی و پاسخگویی کارکنان به مراجعین و پیگیری وضعیت درخواست ها
تسلط بر فرایند
دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد
زمان فرایند
تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
تعهد و پایبندی به زمان ارائه خدمت در فرم رسید خدمت
میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت
نظام مند بودن فرایند
نظم ، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت
دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه
ارائه اطلاعات تکراری _کپی شناسنامه، کارت ملی، ارائه چند باره اطلاعات) به واحدهای مختلف
احساس نیاز به سفارش و توصه برای دریافت خدمت
کلیت فرایند
احساس رضایت از کل خدمت دریافت شده
چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود در میزخدمت الکترونیکی دارید مرقوم فرمایید:
ارائه پیشنهاد
 
امتیاز دهی