تصاویر 1399
مراسم تقدیر
جلسه همفکری
آزمون فوریت ها
جلسه روابط عمومی
تقدیرنامه از برگزارکنندگان آزمون ها در سال 1399
بزرگداشت روز زن
جلسه شورای آموزشی
وبینارهای ناباروری
جلسه اخلاق
آمورش طااها
جلسه اساتید هیات علمی
جلسه کمیسیون موارد خاص
مراسم گرامیداشت یلدا
وبینار زایمان فیزیولوژیک و زایمان طبیعی
وبینارهای جنین
بازدید بیمارستان بوعلی
وبینار احیا پیشرفته کودکان
بازدید بیمارستان 22 بهمن
بازدید بیمارستان قدس
بازدید بیمارستان کوثر
بازید بیمارستان رجایی
جلسه با دانشگاه علمی و کاربردی
جلسه با بیمارستان ولایت
گرامیداشت میلاد پیامبر
 خانم داناصفهانی جلسه ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی
جلسه هییت جذب 30 مرداد
جلسه اخلاق حرفه ای
جلسه با دانشگاه آزاد
 آقای دکتر حسینی وزارتخانه در جلسه هیات ممیزه و هیات جذب
جلسه وبینار منطقه  6
جلسه بورد تخصصی
جلسه کمیته فرهنگی
جلسه هیات ممیزه
کارگاه سعاد 16 شهریور
جلسه آموزش مجازی 12 شهریور
بازدید وزارتخانه شهریور 99
جلسه کلان منطقه مرداد 99
جلسه وبینار کشوری بررسی شیوه نامه ارائه فرایندهای آموزشی
همایش آموزش پزشکی