تاریخ بازبینی این صفحه: آذر 1395


اعضای شورای مرکزی EDC دانشگاه:

نام و نام خانوادگی سمت
آقای دکتر منوچهر مهرام رئیس دانشگاه
آقای دکتر پرویز پدیسار معاون آموزشی دانشگاه
خانم دکتر سونیا اویسی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
آقای دکتر رامین سرچمی معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
آقای دکتر نوید محمدی رئیس دانشکده پزشکی شهید بابایی
خانم دکتر مامک عادل رئیس دانشکده دندانپزشکی
آقای دکتر علی صفری واریانی رئیس دانشکده پیراپزشکی
خانم دکتر زینت جورابچی رئیس دانشکده پرستاری و مامایی
آقای دکتر مهدی سهمانی رئیس دانشکده پیراپزشکی
آقای دکتر عباس علامی معاون آموزشی دانشکده پزشکی
خانم دکتر فرنوش فلاح زاده معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی
خانم دکتر زهرا حسینی گل افشانی معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی
آقای دکتر حمید کاریاب معاون آموزشی دانشکده بهداشت
آقای شهرام رستاک معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکیسایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 11811
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53494393 تعداد بازديد زيرپورتال: 2425261 اين زيرپورتال امروز: 1005 سایت در امروز: 30454 اين صفحه امروز: 2