تقویم آموزشی

تاریخ بازنگری این صفحه: خرداد 1396

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 
1 آغاز ترم 09/11/95
2 پایان ترم 18/3/96
3 انتخاب واحد اینترنتی 26/10/95 لغایت 03/11/95
4 حذف و اضافه 23/11/95 لغایت30/11/95
5 حذف اضطراری 11/02/96 لغایت 14/02/96
6 مدت و تاریخ برگزاری امتحانات 20/03/96 لغایت 01/04/96
7 تعطیلات بین دو نیمسال 02/04/96 لغایت 23/04/96


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی

http://vce.qums.ac.ir

بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 36205
تعداد بازديد کنندگان سايت: 48755822 تعداد بازديد زيرپورتال: 2318618 اين زيرپورتال امروز: 1457 سایت در امروز: 33082 اين صفحه امروز: 14