كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اطلاعیه
بازديدها
جستجو
فوتر
لوگو
محتوای صفحه داخلی
منوی اصلی
نوار راهبري
هدر
ورود
اخبار
کارگاه آموزشی آشنایی با روشهای نوین ارزشیابی
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با روشهای نوین ارزشیابی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه کارگاه آشنایی با روشهای نوین آموزشی را برای کارگروه ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علم پزشکی برگزار نمود. این کارگاه روز سه شنبه 30 آذر 1395 برگزار شد و دکتر نوید محمدی مدرس این کارگاه بودند . دکتر محمدی توضیحات مفصلی را در خصوص لزوم ارزشیابی دانشجویان و  روشهای  مختلف ارزشیابی  ارائه داد.  
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر