كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اطلاعیه
بازديدها
جستجو
فوتر
لوگو
محتوای صفحه داخلی
منوی اصلی
نوار راهبري
هدر
ورود
اطلاعیه
نشست معاونین آموزشی دانشگاههای سراسر کشور
در دومین روز از هجدهمین همایش آموزش پزشکی
نشست معاونین آموزشی دانشگاههای سراسر کشور در سالن همایشهای رازی برگزارشد و نتایج اجرای بسته های تحول و نوآوری در دانشگاههای علوم پزشکی مناطق دهگانه آمایشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت دکتر پرویز پدیسار معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز در این نشست حضور پیدا کرد 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر