آیین نامه ها
آیین نامه های تحصیلات تکمیلی

تاریخ بازنگری این صفحه:  دی 1397


 آیین نامه های مقطع تخصص پزشکی


 

  آیین نامه های مقطع تخصص دندانپزشکی


  آیین نامه های مقطع دکترای تخصصی ( PhD )


 آیین نامه های دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ )
  


 
آیین نامه دوره MPH


دوره های دکترای تخصصی Ph.Dتحصیلی آیین نامه بورس آیین نامه های مقطع کارشناسی ارشد
 

 
امتیاز دهی