آیین نامه ها
آیین نامه های تحصیلات تکمیلی

تاریخ بازنگری این صفحه:خرداد 1396


آیین نامه های مقطع تخصص پزشکی

انتقال دستیاران تخصص بالینی

قوانین مربوط به انصراف از تحصیل دستیاران 

مدت زمان استفاده دستیاران خانم از مرخصی زایمان 

ضوابط و مقررات رشته های تخصصی بالینی  سال 93

آیین نامه دستیاری پزشکی

آیین نامه میهمانی، جابجایی و انتقال دستیاران رشته های تخصصی پزشکی 


آزمون ارتقاء گواهینامه تخصصی پزشکی سال 96


آیین نامه های مقطع تخصص دندانپزشکی

اصلاحیه آیین نامه دستیاری  دندانپزشکی

آیین نامه های دوره های تخصصی دندانپزشکی آیین نامه های مقطع دکترای تخصصی ( PhD )

آیین نامه دکترای تخصصی ( PhD ) 

اصلاحیه آیین نامه مرخصی زایمان 

آیین  نامه برنامه پزشک پژوهشگر   ****  نامه پزشک پژوهشگر 

 


آیین نامه های دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ )
مقررات و آیین نامه های دوره های آموزش تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)     

اصلاحیه ماده مقررات و آیین نامه های دوره های آموزش تکمیلی تخصصی ( فلوشیپ ) ​  آیین نامه های مقطع کارشناسی ارشد و دوره MPH

دستورالعمل پذیرش دانشجوی دوره MPH عمومی

آیین نامه و مقررات کارشناسی ارشد ناپیوسته 

اصلاحیه آیین نامه مرخصی زایمان 

اصلاحیه آیین نامه انتخاب دو استاد اهنما 

اصلاحیه آیین نامه دفاع از پایان نامه و نمره آن 


فهرست مجلات نمایه شده وزارت بهداشت به عنوان مجلات با نمایه ISI 

فهرست مجلات نامعتبر و جعلی جهت انجام فعالیت های پژوهشی

آیین نامه بورس تحصیلی دوره های دکترای تخصصی Ph.D داخل کشور 95 


پرسشنامه بورس تحصیلی


آیین نامه مجوز صدور مدرک تحصیلی دانش آموختگان فاقد تعهد خاص   

آیین نامه مجوز صدور مدرک تحصیلی دانش آموختگان دارای تعهد خاص 


گزارش سطح بندی نشریات مصوب علوم پزشکی کشور

 
امتیاز دهی