• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ 
  • کد خبر : ۱۴۸۰۰
سومین جلسه كارگروه دانشگاهی نسل سوم برگزار گردید

سومین جلسه کارگروه دانشگاهی نسل سوم با هدف هم اندیشی و بررسی روش های عملی کاهش وابستگی دانشگاه به بودجه دولتی برگزار شد.

در این نشست که روز 24 اردیبهشت 1401 با حضور دکتر فاطمه سمیعی، معاون آموزشی دانشگاه، مسئول کمیته دانشگاهی نسل سوم و مدیران گروه های بالینی و غیر بالینی تشکیل شد، در خصوص ایجاد برنامه برای تولید محصول از پایان نامه ها، افزایش شرکت های دانش بنیان، ارتباط با شرکت های خصوصی، افزایش ارتباط با سایر دانشگاه ها و تقویت روابط بین الملل، سیاست های حمایت از پروژه های مرتبط با صنعت در قالب طرح های دانشجویی/ پایان نامه ها، و برنامه ریزی جهت تقویت تسهیل کننده ها و رفع موانع موجود و همچنین جلب همکاری و حمایت معاونین و مسئولین دانشگاه بحث و تبادل نظر شد.

در ادامه ی این نشست پس از استماع نظرات و پیشنهادات اعضا درخصوص مباحث مطرح شده، تصمیمات لازم جهت ارتقای وضعیت موجود اتخاذ گردید

در پایان مصوب گردید جلساتی جداگانه با هر یک از گروه های آموزشی مرتبط تشکیل گردد.

گفتنی است این نشست در سالن جلسات دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0