کارکنان معاونت آموزشی

                                         

 

عکس

نام ونام خانوادگی

واحد

شماره تماس

          

دکتر حیدریان

مدیریت آموزشی

2501

         

نسترن السادات صحیح نسب

دفتر آموزش

2500-2501

        

فاطمه  حسین خانی

واحد فناوری اطلاعات

2522

          فرزانه صبوحی

واحد فناوری اطلاعات

2521

         

محیا طرلان

واحد فناوری اطلاعات

2338

        

پروین یخچالیها

هیات علمی

2530

       

زهرا  بهزادپور

هیات علمی

2530

       

شهلا غیاثوند

دانش آموختگان

2537

       

هاجر نوری

دانش آموختگان

2525

        

محمد حسنی

دانش آموختگان

2526

        

فاطمه ذوالقدر

خدمات اموزشی

2529

      

معصومه ترکمن

خدمات آموزشی

2529

        

سمانه  ساده

خدمات آموزشی

2528

       

محمد کریمی

تحصیلات تکمیلی

2502

         

عارفه  نیاقی ها

تحصیلات تکمیلی

2503

        

حمیده سیاهلو

امور مالی

2517-2518

        

مهری لطفی نیا

امور مالی

2517-2518

          

مجید نجفی

ستاد شاهد

2519-2520

        

مهری سرور

دبیرخانه

2513

        

مجید فرمانی

دبیرخانه

2512

       

صفورا نیارند

آموزش مداوم

2507

       

عباس  شاه محمدی

اموزش مداوم

2506

      

مهران جباری

هیات جذب

2505

     

محدثه قاسمی

هیات جذب

2504

        

زهره داناصفهانی

مرکز مطالعات آموزش پزشکی

2531

       

مریم حاج سید ابوترابی

مرکز مطالعات آموزش پزشکی

2534

      

لیلا فلاحی

بایگانی

2516

       

لیلا   بهرامخانی

مهارتهای بالینی

2550

       

زهرا ولی

مهارتهای بالینی

2546

      

الهه کبیری

مهارتهای بالینی

2544

      

الناز فرزان

امور عمومی

2511

      مهسا هاشمی روابط عمومی  
      

نسیم شاه قبادیان

مرکز مطالعات

2533

     

مریم رحمنی

مرکز مطالعات

2503

  

مریم جمالی

مرکز مطالعات

2508

    

محمدرضا احمدی

آبدارخانه

2535

مرتضی افراسیاب

آبدارخانه

2545

 قاسم نقدی آبدارخانه 2545

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0