• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ 
  • کد خبر : ۱۵۵۴۷
دوره آموزشی مدیریت فرایندهای آموزش و یادگیری بر اساس استاندارد های نوین آموزش
دوره آموزشی مدیریت فرایندهای آموزش و یادگیری بر اساس استاندارد های نوین آموزش

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0