کد خبر : ۱۵۷۲۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ 
۱۳:۱۷:۴۹
نشست ادبی قرآنی هم اندیشی اساتید
کد خبر : ۱۵۷۲۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ 
۱۳:۱۴:۲۸
برگزاری ترم تابستان 1401 دانشگاه بهبهان
کد خبر : ۱۵۷۱۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ 
۱۳:۱۰:۵۴
ترم تابستان 1401 دانشگاه سمنان
کد خبر : ۱۵۶۶۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ 
۱۲:۴۶:۴۱
فراخوان جذب متقاضیان تعهدات قانونی (تعهدات عام) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
کد خبر : ۱۵۵۴۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ 
۱۱:۲۸:۶
دوره آموزشی مدیریت فرایندهای آموزش و یادگیری بر اساس استاندارد های نوین آموزش
کد خبر : ۱۵۴۰۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ 
۱۱:۶:۳۶
شرایط ترم تابستان در دانشگاه بوعلی سینا همدان
کد خبر : ۱۵۲۸۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ 
۱۲:۳۰:۲۴
فراخوان جذب کارشناس کتابدار شاخه پزشکی در قالب طرح نیروی انسانی
کد خبر : ۱۵۲۵۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ 
۸:۸:۵۷
فراخوان تعهدات هیات علمی دکتری تخصصی انگل شناسی
کد خبر : ۱۵۲۵۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ 
۸:۴:۳۷
فراخوان تعهدات هیات علمی رشته پرستاری
کد خبر : ۱۵۲۵۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ 
۷:۵۵:۱۶
فراخوان پذیرش دانشجوی علوم قرآن و حدیث در سلامت در سال 1401 زمان ثبت نام از تاریخ 1401/3/17 لغایت 1401/3/19
صفحه1از3123.بعدي.برو

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0