تلفن ستاد شاهد دانشگاه : 02833352240

 
فاکس ستاد شاهددانشگاه:    02833352190   

 
رایانامه (ایمیل) : setadshahed@qums.ac.ir
 

آدرس کانال مدیریت شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 در پیام رسان داخلی سروش

آدرس:

          @shahed_setad


موقعیت مکانی ستاد شاهد :
   دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، ساختمان پردیس ، ساختمان معاونت آموزشی دانشگاه ، طبقه زیرین


 
برای مشاهده اسامی دبیران وکارکنان ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاههای علومپزشکی کشور اینجا را کلیک کنید. 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0