معرفی خدمت : 

 

نرم افزار ثبت نام الكترونيكی متقاضيان انتقال دستیاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی در دانشگاه ها با هدف ثبت نام از متقاضيانی كه در اقصی نقاط ميهن اسلامی ساكن می باشند، طراحی و ارائه گرديده است . از ديگر اهداف اين سامانه ایجاد ارتباط تنگاتنگ حوزه هاي معاونت آموزشی دانشگاهها از جمله ستاد، دانشكده و ... با فرآيند پذيرش نقل و انتقال می باشد و موجب تسهيل در اتخاذ تصميمات مناسب براي دانشگاهها بر اساس آمارهاي بدست آمده از گروههاي پذيرفته شده دستیاری می گردد.

 ضمناً اين سامانه موجب استفاده كارآمدتر از نيروي انسانی، كاهش حجم استفاده از منابع فيزيكی همانند كاغذ و پرينتر و اطلاع رسانی كليه قوانين و آيين نامه ها از طريق سايت، ارسال مدارك لازم توسط متقاضی در دانشگاهها  می گردد.
 

معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور مفتخر است كه در راستاي تكريم ارباب رجوع و تحقق دولت الكترونيك و احترام به وقت و سرمايه ارباب رجوع  با ايجاد اين سامانه به صورت الكترونيكی و غيرحضوري پاسخگوي ارباب رجوع می باشد.

 

مسئول ارائه خدمت : 

مقاطع کاردانی تا دکتری : 

نام و نام خانوادگی : فاطمه ذوالقدر                              
سمت : مسئول اداره خدمات آموزشی
تلفن تماس: 4-33336001-028داخلی 2529

 نام و نام خانوادگی :  معصومه ترکمن                                  
سمت : کارشناس آموزش
تلفن تماس: 4-33336001-028داخلی 2528

 نام و نام خانوادگی : سمانه ساده                                   
سمت : کارشناس آموزش
تلفن تماس: 4-33336001-028داخلی 2528 
 

 

 

مقاطع تحصیلات تکمیلی : 

 نام و نام خانوادگی :  محمد کریمی                                  
 سمت : مسئول اداره تحصیلات  تکمیلی
تلفن تماس: 4-33336001-028داخلی 2524 


 نام و نام خانوادگی : عارفه نیاقی ها                                     
 سمت : کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی
تلفن تماس: 4-33336001-028داخلی 2540 


 نام و نام خانوادگی : شبنم خورانی                                  
 سمت : کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی 
تلفن تماس: 4-33336001-028داخلی 3107

 نام و نام خانوادگی : حمید پوریوسف                                   
 سمت : کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی دانشکده دندانپزشکی 
تلفن تماس: 4-33336001-028داخلی 2337

 

 

قوانین و مقررات : 

مقاطع کاردانی تا دکتری : 

بر اساس آیین نامه آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی با توجه به شرایط ذیل دانشجو میتواند متقاضی انتقال به دانشگاه دیگری باشد.

1- ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبدأ از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلا مانع باشد.
2-متقاضی حدالاقل دو نیمسال از دوره آموزشی در مقطع دکترا و یک نیمسال در مقطع کارشناسی در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.

3- واحدهای باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد ، حداقل نصف کل واحدهای دوره باشد.
4- میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی حداقل 12 باشد.

 

مقاطع تحصیلات تکمیلی : 


 آیین نامه های مقطع تخصص پزشکی

 قوانین نقل و انتقال (1)

 قوانین نقل و انتقال (2)
 


  آیین نامه های مقطع تخصص دندانپزشکی
 

 

مستندات مورد نیاز : 

مقاطع کاردانی تا دکتری : 

 http:/transmission. behdasht.gov.ir

 

مقاطع تحصیلات تکمیلی : 


 راهنمای سامانه قوانین نقل و انتقال (دستیاران پزشکی)

 هر دستیار باید با مطالعه آیین نامه به اقتضاء شرایط خود مدارک و مستندات مرتبط را ارایه نماید.

 

مدت زمان انجام خدمت : 

مقاطع کاردانی تا دکتری : 

زمان مشخص شده از سوی وزارت متبوع       

 

 

مقاطع تحصیلات تکمیلی : 

مدت زمان ارایه خدمت بر اساس برنامه زمانبندی ارایه  شده از طرف  وزارت متبوع، از
زمان ثبت درخواست انتقال در سامانه نقل و انتقال دستیاران حداکثر یک ماه  می باشد. 

(مقطع دستیاری پزشکی)


به مدت ده روز کاری (مقطع دستیاری دندانپزشکی)

 

 

 

پرسش های متداول : 

 

برای مشاهده پرسش های متداول دانشجویان مقاطع کاردانی تا دکتری اینجا را کلیک نمایید. 

 

برای مشاهده پرسش های متداول دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی اینجا را کلیک نمایید. 

 

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0