معرفی خدمت : 

دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور در صورت درخواست میهمانی به دانشگاههای دیگر بایستی فرم میهمانی خود را در سامانه   http://guest.behdasht.gov.ir بارگذاری نمایند .

مسئول ارائه خدمت : 

برای مشاهده مسئولین ارائه خدمت اینجا را کلیک نمایید. 

قوانین و مقررات : 


بر اساس آیین نامه آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی با توجه به شرایط ذیل دانشجو میتواند متقاضی میهمانی به این دانشگاه باشد.

  1. میهمانی از دوره های روزانه به شبانه ، از دانشگاههای حضوری به غیر حضوری ، از دانشگاههای دولتی به غیر دولتی و برعکس ممنوع است .  تبصره : در موارد خاص ، جهت جلوگیری از افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان ،در صورت تائید شورای آموزش دانشگاه ، دانشجوی دوره دولتی می تواند تعدادی از دروس خود را به صورت میهمان در واحد شهریه پرداز همان دانشگاه یا دانشگاه دیگر با رعایت سایر قوانین و مقررات بگذراند.
  2. میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه، مشروط به این است دانشجو حداقل دو نیمسال در مقطع دکترا و یک نیمسال در مقطع کارشناسی در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد

مستندات مورد نیاز : 


 آدرس: http://guest.behdasht.gov.ir

 

برای مشاهده مستندات مورد نیاز اینجا را کلیک نمایید 

مدت زمان انجام خدمت : 

زمان مشخص شده از سوی وزارت متبوع
 

پرسش های متداول : 

آيا ميهماني از دوره‌هاي روزانه به شبانه، از دانشگاه‌هاي حضوري به غيرحضوري، از دانشگاه‌هاي دولتي به غيردولتي و برعكس مجاز است؟

خير -  ممنوع است.

 

چه زماني دانشجو مجاز به ارائه درخواست ميهماني مي باشد؟

ميهمان‌شدن دانشجو در يك دانشگاه، مشروط به اين است كه دانشجو ی دوره دکترا  دو نیمسال تحصيلي و دوره کارشناسی یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد. ميهماني دانشجويان جديدالورود از تهران به شهرستانها و از دانشگاههاي تيپ يك به ساير دانشگاههاي تيپ دو و سه در بدو قبولي به شرط موافقت دانشگاههاي مبدأ و مقصد امكان پذير است.

 

دانشجو چه ميزان از واحدهاي درسي خود را مي تواند به صورت ميهمان بگذراند؟

تعداد واحدهايي كه دانشجو به صورت ميهمان چه به صورت تمام‌وقت و چه به صورت تك‌درس، در يك يا چند دانشگاه ‌گذرانده است، نبايد از 40 درصد كل واحدهاي دوره تجاوز نمايد.چنانچه دانشجو دروس دوره میهمانی (حداکثر40%و حدالاقل 30%کل واحدهای دوره )را با میانگین 15 و بالاتر گذرانده باشد با موافقت دانشگاه مبدأو مقصد می‌تواند بیش از 40%کل واحدهای دوره میهمان شود.

 

حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد چند بايد باشد؟

حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد 12 مي‌باشد. واحدهايي را كه دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره كمتر از 12 گذرانده است بايد مجدداً بگذراند.

 

مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان را كدام دانشگاه صادر مي نمايد، مبدأ يا مقصد؟

مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان توسط دانشگاه مبدأ صادر خواهد شد.

 

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0