پرسشنامه رضایت ارباب رجوع از خدمات شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هریک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه مارا در ارتقای سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید .
  تاریخ ثبت فرم :   1402/01/01
  اطلاعات کلی   
  شغل :   
  جنسیت :  
  سن :   
  تحصیلات:   
  تعداد دفعات مراجعه برای دریافت خدمت در سال اخیر :   
  برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟   
  نام واحد مورد نظر را انتخاب کنید:   
  نام فرایند مورد نظر را درج نمایید :   
  شفافیت فرایندی  
  نحوه ی اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار   
  نحوه ی اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمات   
  انجام کار براساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی   
  پاسخگویی و مسئولیت پذیری   
  نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه :   
  به موقع بودن و شفاف بودن   
  تسلط بر فرایند   
  دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد   
  زمان فرایند   
  تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت :   
  تعهد و پایبندی به زمان ارائه خدمت در فرم رسید خدمت :   
  میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت :   
  نظام مند بودن فرایند   
  نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت :  
  دریافت یکباره مدارک و اطلاعات بصورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه :  
  ارائه اطلاعات تکراری ( کپی شناسنامه، کارت ملی، ارائه چندباره اطلاعات)  به واحدهای مختلف :  
  احساس نیاز به سفارش و توصیه برای دریافت خدمت :  
  کلیت فرایند   
  احساس رضایت از کل خدمت دریافت شده :  
  ارائه پیشنهاد درخصوص نحوه ارائه خدمات :   
    
    
  ارسال

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0