• ساعت : ۹:۲۲:۲۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ 
  • کد خبر : ۱۴۹۰۳
برگزاری چهلمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشكی عمومی به شیوه OSCE، در مركز شبیه‌سازی و آموزش مهارت‌های بالینی دانشگاه
برگزاری چهلمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی به شیوه OSCE، در مرکز شبیه‌سازی و آموزش مهارت‌های بالینی دانشگاه

چهلمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی، در روز پنجشنبه تاریخ 29 اردیبهشت سال 1401، جهت 28 نفر از دانشجویان پزشکی واجد شرایط شرکت در آزمون، در مرکز شبیه‌سازی و آموزش مهارت‌های بالینی دانشگاه برگزار شد. این آزمون به منظور ارزیابی توانمندی‌های بالینی دانشجویان در پایان دوره پزشکی عمومی، در 12 ایستگاه فعال و 3 ایستگاه استراحت، با تاکید بر مهارت‌های ارتباطی، تصمیم‌گیری بالینی مبتنی بر اخذ شرح‌حال و معاینه فیزیکی و انجام مهارت‌های عملی، تشخیصی و درمانی، به روش ساختارمند عینی(Objective Structured Clinical Examination – OSCE)  برگزار گردید و در نهایت به پذیرفته‌شدگان، گواهی صلاحیت بالینی اعطا خواهد شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0