• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ 
  • کد خبر : ۱۵۵۵۰
جلسه كمیته تخصصی علوم پایه پزشكی، بهداشت، تغذیه و پیراپزشكی هیأت ممیزه دانشگاه برگزار گردید
جلسه کمیته تخصصی علوم پایه پزشکی، بهداشت، تغذیه و پیراپزشکی هیأت ممیزه دانشگاه برگزار گردید

جلسه کمیته تخصصی علوم پایه پزشکی، بهداشت، تغذیه و پیراپزشکی هیأت ممیزه دانشگاه روز 23 خرداد  1401 در سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید که در جلسه مذکور مدارک ارتقاء مرتبه علمی یک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0