• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ 
  • کد خبر : ۱۵۶۶۱
دومین كمیته علمی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برگزار گردید
دومین کمیته علمی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برگزار گردید

دومین جلسه  کمیته علمی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با حضور اعضای کمیته علمی و نمایندگان دانشکده ها برگزار گردید.

در این نشست پیرامون مصوبات جلسه اول و ماده های مرتبط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بحث و تبادل نظر شد و مواردی جهت پیگیری در کمیته بعدی مطرح گردید .

گفتنی است این نشست روز 30 خرداد 1401 در سالن کنفرانس معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد.

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0