• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ 
  • کد خبر : ۱۵۸۱۲
نشست كمیته دانشگاهی دانش پژوهی برگزار گردید
نشست کمیته دانشگاهی دانش پژوهی برگزار گردید

اولین جلسه کمیته دانشگاهی دانش پژوهی در سال 1401، روز هفتم تیرماه 1401 با حضور اعضای کمیته دانش پژوهی: دکتر عباس علامی، دکتر مهرزاد سرایی، دکتر مریم تفنگچی ها و دکتر سیما رفیعی در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه سه طرح دانش پژوهی که در سامانه meded ثبت و فرایند داوری آنها انجام شده بود مطرح و امتیازدهی گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0