نام و نام خانوادگی : دکتر فاطمه سمیعی راد                       
 سمت : معاون آموزشی دانشگاه 
 مدرک تحصیلی: دکتری 
 رشته : متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

 رزومه : فایل رزومه 
  تلفن تماس: 4-33336001-028- داخلی2500 و شماره تماس مستقیم33341934-028 

  نمابر: 33341934-028    

  پست الکترونیکی: Education@qums.ac.ir
 آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین - پردیس دانشگاه -ساختمان معاونت آموزشی - کد پستی : 3419759811.   
ساعت حضور : شنبه تا چهارشنبه 7.30 الی 15:15 

 ساعات ملاقات : 
       مسئولین محترم دانشکده ها (روسا و معاونین) : روزهای شنبه وچهارشنبه : 9-11
       اعضای محترم هیات علمی :  یکشنبه ها  9-11
تمامی ملاقات ها از قبل با مسئول دفتر دکتر محمدی به دلیل عدم تداخل ساعات ملاقات، هماهنگ گردد. 
 6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0