دبیر آموزش مداوم                  
                                                                           

                                                     
       

                                              

         
 نام و نام خانوادگی : دکتر فاطمه سمیعی                                  
 سمت : دبیر آموزش مداوم  
 مدرک تحصیلی: تخصص
 رشته : پاتولوژی
 رزومه : 
 تلفن تماس: 4 - 33336001-028- داخلی 2503    مستقیم  33239257 -028  
 نمابر: 33341934-028    
 پست الکترونیکی:  CME@qums.ac.ir
 آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین- پردیس دانشگاه - ساختمان معاونت آموزشی 
 کد پستی : 3419759811
  ساعت حضور : شنبه تا چهارشنبه 7.45 الی 14:15

                                     


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0