دبیر هیات ممیزه دانشگاه                 

                                                                                        

        

 

 نام و نام خانوادگی : دکتر نعمت اله غیبی                                 
 سمت : دبیر هیات ممیزه دانشگاه 
 مدرک تحصیلی: Ph.D  
 رشته :  بیوفیزیک 
 رزومه : 

 تلفن تماس: 4-33336001-028- داخلی2530 و شماره تماس مستقیم33341934-028 

 نمابر: 33341934-028    

 پست الکترونیکی: 
آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین- پردیس دانشگاه -
ساختمان معاونت آموزشی - کد پستی : 3419759811
 ساعت حضور : شنبه تا چهارشنبه 7.45 الی 14:15 

 

 6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0