ایجاد ، راه اندازی و گسترش رشته های تخصصی دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی (شناسه خدمت: ۱۸۰۴۱۰۰۲۷۱۰۰)
 

شرح خدمت :
بطور کلی این زیرخدمت در وزارتخانه انجام می گیرد .
http://mep.behdasht.gov.ir

راهنمای تقاضای تاسیس رشته

باستناد رای صادره در نودونهمین اجلاس مورخ 12/2/75 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ضوابط پیشنهادی ایجاد رشته های علوم پایه پزشکی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای Ph.D  بشرح زیر به تصویب رسیده است:

1- گروههای متقاضی راه اندازی رشته های کارشناسی ارشد بایستی دارای شرایط زیر باشند: حداقل دارای یک نفر عضو هیات علمی ثابت و تمام وقت در مرتبه دانشیاری و دو نفر عضو هیات علمی ثابت و تمام وقت در مرتبه استادیاری با حداقل سه سال سابقه تدریس و تحقیق در رشته مورد نظر مشروط به اینکه حداقل در 5 سال گذشته 3 مقاله تحقیقی داشته باشند.

2- گروههای متقاضی دایر نمودن دوره های دکترا بایستی دارای شرایط زیر باشند :

الف - حداقل سه دوره دانشجوی کارشناسی ارشد در آن رشته تربیت نموده و فارغ التحصیل داده باشند.

ب- دارای حداقل دو نفر عضو هیات علمی ثابت و تمام وقت با مرتبه دانشیاری و سه نفر عضو هیات علمی ثابت و تمام در مرتبه استادیاری به سه سال سابقه تدریس و تحقیق مشروط بر اینکه حداقل 5 مداخله تحقیقی تایید شده توسط معاونت پژوهشی و با شورای پژوهش های علمی ارائه نمایند.

ج - اعضای هیات علمی گروه قادر باشند70%از دروس اختصاص رشته را از نظر آموزش پوشش دهند

3- حداقل شرایط فیزیکی ، فضای آموزشی ، آزمایشگاهی ، کتابخانه ای منابع علمی و توانایی ها در مورد رشته های مختلف ، متفاوت است .بدیهی است گروههای مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا بایستی حداقل های لازم برای هر رشته را دارا باشد بهر حال اعلام نظریه نهایی بعهده شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی می باشد.

 ایجاد دوره های جدید که برای اولین بار در کشور تاسیس خواهد شد از ضوابط فوق مستنثی می باشند و با تشخیص شورای گسترش دانشگاهها رد و یا تصویب خواهند شد.

به منظور دریافت فرم شناسنامه خدمت اینجا را کلیک کنید.

جهت دریافت فایل تصویری فلوچارت و مراحل گردش کار لطفا اینجا کلیک نمایید.

 

مسئول ارایه خدمت:

نام و نام خانوادگی: دکتر پیمان حیدریان 
سمت:  مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه (مسئول بسته کارشناس توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت)

رشته تحصیلی:  دکترای تخصصی انگل شناسی

رزومه

پست الکترونیک: edc@qums.ac.ir  

شماره تماس:2501

نام و نام خانوادگی: مریم السادات حاجی سید ابوترابی

سمت: کارشناس بسته  توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد بهداشت محیط

پست الکترونیک: Aboutorabi_m@yahoo.com

شماره تماس: 2534

 

مستندات مورد نیاز:

- فرم درخواست ایجاد برنامه های آموزشی (ویژه ضرورت سنجی(جهت دریافت فایل لطفا اینجا کلیک نمایید.)

- فرم تقاضا تاسیس رشته تحصیلی (جهت دریافت فایل لطفا اینجا کلیک نمایید.)

اهداف:
-
ارتقاء توانمندی علمی و فنی اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه آخرین فناوریهای روز دنیا
-
راه اندازی آزمایشگاه های مرجع آموزشی در کلان منطقه های کشور
-
جهت دهی آموزش و پژوهش دوره های تحصیلات تکمیلی در راستای تربیت دانشجویان فناور و تولید محصولات مبتنی بر دانش
 -
نقشه راه بقا برای تقویت زیر ساخت های تجهیزاتی گروههای آموزشی دست اندر کار تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (phd)
-
ترمیم بخشی از کاستی های موجود منابع و تجهیزات ناشی از توسعه کمی تحصیلات تکمیلی در سالهای اخیر
-
ایجاد انگیزه در گروه های مسئول دوره های تحصیلات تکمیلی از طریق اختصاص بودجه بر اساس عملکرد آموزشی
-
ارتقاء کیفیت آموزش عملی دوره های تحصیلات تکمیلی
-
ارتقاء کیفیت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
- فزایش کیفیت انتشارات علمی حاصل از دوره های تحصیلات تکمیلی

-طراحی و اجرای سیستم اطلاعات یکپارچه آموزش علوم پزشکی کشور
-
طراحی و راه اندازی پورتال های مورد نیاز و ارتقاء پورتال های موجود معاونت آموزشی و دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی کشور
-
تهیه بانک جامع اطلاعاتی رشته ها و مقاطع دایر در دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی
-
تهیه بانک جامع اطلاعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی
-
تهیه بانک جامع اطلاعاتی امکاناتی،تجهیزاتو فضاهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی
-
تعداد فرآیندهای مکانیزه تاسیس و ارزشیابی دوره ای رشته ها در دبیرخانه ها و دانشگاه ها
-
تقویت زیرساختهای تجهیزاتی بیمارستانهای آموزشی و مراکز ارائه خدمات درگیر در آموزش
-
ترمیم بخشی از کاستی های موجود منابع و تجهیزات ناشی از توسعه کمی تحصیلات تکمیلی در سالهای اخیر
-
ایجاد انگیزه در گروههای مسئول دوره های پزشکی و دندانپزشکی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی از طریق اختصاص بودجه بر اساس عملکرد آموزشی

-ارتقاء کیفیت آموزش بالینی دوره های پزشکی و دندانپزشکی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی

 

مدت زمان انجام خدمت:  تمام ایام سال

 

هزینه های مورد نیاز:

استفاده از خدمات این سامانه برای مرکز مطالعات و فرد متقاضی هزینه ای دربرندارد.

 

درخواست خدمت:

گروه آموزشی مورد نظر درخواست خود را از طریق نامه به همراه مستندات و فزم های مربوطه ارسال میکند . مستندات توسط کارشناس مربوطه ,بررسی میشود واز طریق سامانه http://mep.behdasht.gov.ir به دبیرخانه گسترش ارسال میگردد.سپس توسط کارشناسان به کمیسیون معین و شورای گسترش وزارت متبوع جهت اعلام نظر و انجام امور بعدی ارسال میگردد.

 

ارایه خدمت:

کارشناس مربوطه ز طریق كد كاربري و رمز عبوری که از طرف وزارت در اختیارش قرار داده شده وارد سامانه mep.behdasht.gov.ir می شود. از طریق قسمتهای کارتابل آیتم های مورد نظر را بارگذاری میکند و .سپس توسط کارشناسان به کمیسیون معین و شورای گسترش وزارت متبوع جهت اعلام نظر و انجام امور بعدی ارسال میگردد.

 

سوالات متداول:


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0