کلیه مراحل آموزشی رشته های مختلف مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه، از زمان ثبت نام تا فارغ التحصیلی، در اداره تحصیلات تکمیلی انجام می پذیرد. کارشناسان کوشای این اداره تمام تلاش خود را به منظور اجرای قوانین و ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان گرامی، به کار می بندند. در ادامه به معرفی کارشناسان شاغل و کلیه اطلاعات مرتبط با این اداره پرداخته می شود.
 
تاریخچه تحصیلات تکمیلی 

  
معرفی کارشناسان اداره تحصیلات تکمیلی

 

رشته های مقاطع تحصیلات تکمیلی و سرفصل دروس  

سامانه ثبت نام الکترونیکی
 

 سامانه دانش آموختگان

فرم مشخصات خدمات واحد تحصیلات تکمیلی

 پرسش های متداول 

 آیین نامه های تحصیلات تکمیلی 

 شهریه ها 

 منابع و تقویم آزمون ها 

 خدمات آموزشی 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0