کلیه مراحل آموزشی رشته های مختلف مقاطع دکترا- کارشناسی و کاردانی اعم از ثبت نام ، بررسی پرونده ها - میهمانی - انتقالی - صدور گواهی اشتغال به تحصیل - صدور گواهی خروج از کشور - بررسی وضعیت دانشجویان دارای مشکل آموزشی و... در اداره خدمات آموزشی دانشگاه انجام میگردد.


معرفی کارشناسان واحد خدمات آموزشی  

 

 

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0