شرایط ضامنین برای پذیرفته شدگان مقطع تخصص و PhD

 
شرایط ضامنین برای پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد    

نحوه درخواست و صدور گواهی طی دوره دستیاری (به منظور اخذ دانشنامه دکترای عمومی)

 
دستورالعمل صدور مجوز خروج از کشور دانشجویان/دستیاران

 مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه تخصصی پزشکی

مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه و ریز نمرات رشته های تخصصی دندانپزشکی

مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه و ریز نمرات کارشناسی ارشد

 مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه دوره فلوشیپ

نحوه ارسال ریز نمرات جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر      

نحوه صدور تاییدیه تحصیلی    

نحوه صدور فرم فراغت از تحصیل    

 نحوه صدور گواهی اشتغال به تحصیل      

  نحوه صدور گواهینامه موقت تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد 

 هزینه خرید تعهدات آموزش رایگان در مقطع کارشناسی ارشد   

 نحوه درخواست تمدید بورس تحصیلی

 

 نحوه درخواست ارایه خدمت از طرف اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه در قالب فرم الکترونیکی

  مدارک لازم جهت صدور مدرک المثنی گواهینامه موقت تحصیلی

  مدارک لازم جهت صدور مدرک المثنی گواهینامه/دانشنامه تحصیلی

 مدارک لازم جهت صدور ریز نمرات المثنی

 
فرآیند انجام امور پایان نامه مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 
مدارک لازم جهت دریافت گواهی طی دوره MPH


 درخواست صدور معافیت تحصیلی مشمولین خدمت وظیفه عمومی

  هزینه انصراف از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد 

  مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه و ریز نمرات مقطع PhD

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0