معرفی مدیریت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه

با آرزوي توفيق و سلامتي براي همه دانشجويان عزيز به ويژه دانشجويان معظم شاهد وايثارگر و با اميد به فضل و رحمت واسعه الهي و تلاش و كوشش اين عزيزان در عرصه علم و دانش و كسب معرفت؛ مايه عزت و سربلندي خود، خانواده و نظام اسلامي ايران باشند. انشاء ا...

     براساس آيين نامه اجرايي ادارات كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب جلسه 247 شوراي عالي انقلاب فرهنگي كشور و مصوبات بعدي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به منظور ارائه خدمات شايسته در زمينه هاي آموزشي، مشاوره فرهنگي و فوق برنامه براي ارتقاء سطح علمي دانشجويان عزيز شاهد و ايثارگر با بهره مندي از امكانات و اعتبارات مربوط؛ واحدي تحت عنوان اداره كل امور دانشجويان شاهد وايثارگر دانشگاه ها كه فعاليت هاي آن نيز تحت نظر رياست محترم دانشگاه كه رييس ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه هم خواهند بود تشكيل گرديده كه دبير اين ستاد نيز مدير امور دانشجويان شاهد وايثارگر دانشگاه مي باشد.

اهداف

 ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و حفظ و حراست از آثار و پيام شهيدان و ايثارگران.

  ارائه خدمات شايسته با حفظ عزت و كرامت به دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه در راستاي ارتقاي وضعيت آموزشي، فرهنگي و رفاهي آنان.

 زمينه سازي براي مشاركت فعالانه امور دانشجويان شاهد و ايثارگر در عرصه هاي علمي، پژوهشي، تحقيقاتي و اجتماعي در جهت رشد و تعالي بيشتر آنان.

تعاريف

 تسهيلات اين آيين نامه متناسب با مواد آن به دانشجويان شاهد و ايثارگر ذيل تعلق مي گيرد:

1- فرزند (شهيد، جاويدالاثر، آزاده، جانباز  50% و بالاتر )

2- جانبازان 70% به بالا

3- همسر (شهيد، جاويدالاثر، آزاده، جانباز  50% و بالاتر )

4- جانبازان 25% و بالاتر

5- آزادگان ( با حداقل شش ماه سابقه اسارت )

6- جانبازان با حداقل 15% جانبازي و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

7- رزمنده با حداقل سابقه حضور داوطلبانه شش ماه متوالي يا نه ماه متناوب در جبهه


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0