مدیر ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر                  
                                       

                           
       


 

 نام و نام خانوادگی : مجید نجفی                                  
 سمت : مدیر ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 
 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 رشته : فقه و حقوق اسلامی
 رزومه : 
 تلفن تماس:  4 - 33336001- 028- داخلی 2520   مستقیم  33352240 -028 
 نمابر: 33350190-028    
 آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین - پردیس دانشگاه - ساختمان معاونت آموزشی 
 پست الکترونیکی: setadshahed@qums.ac.ir
 کد پستی : 3419759811
  ساعت حضور : شنبه تا چهارشنبه 7.45 الی 14:15 و پنجشنبه : 7:45 الی 13:1


 


برخی فعالیتهای آموزشی و  پژوهشی
:

تحقیق و تولید نرم افزارهای آموزشی و فرهنگی از جمله:  طراحی و تولید نرم افزارآموزشی آسم و آلرژی برگزیده آثار جشنواره کشوری دانشگاههای علوم پزشکی در شیرازسال 93 ،    تالیف کتابچه "خنده صبح" در شرح حال تازه مسلمانان جهان، تحقیق و طراحی و تولید نرم افزار" نماز" مجموعه ای از برنامه های متنوع آموزشی و پژوهشی با موضوع نماز، تحقیق و طراحی و تولید نرم افزار "مروارید در صدف"  پژوهشی در امور پوشش و عفاف و حجاب، تحقیق و طراحی و تولید نرم افزار " به سوی موفقیت" با رویکرد دینی، تحقیق و طراحی و تولید نرم افزار " عام الفیل انقلاب" پژوهش ها و اسناد تصویری واقعه طبس، طراحی نرم افزار "آشنایی با قوانین شاهد و ایثارگر" در قالب اندروید برای تلفن همراه و ...

 

                                           
 

 نام و نام خانوادگی : سعید عبدالهی                             
 سمت : کارشناس دانشجویان شاهد و ایثارگر
 مدرک تحصیلی: کارشناسی
 رشته : معماری
 شرح وظایف : 

 تلفن تماس: 4-33336001-028- داخلی 2519 و شماره تماس مستقیم 33360905-028 

 نمابر: 33341934-028    

 پست الکترونیکی: z.behzadpour@qums.ac.ir

               

                                              

                          


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0