معرفی خدمت : 

دانشجویان رشته های پزشکی بعد از گذراندن حداکثر  96 واحد و دانشجویان دندانپزشکی بعد از گذراندن حداکثر 75 واحد واجد شرایط امتحان علوم پایه و دانشجویان رشته پزشکی با گذراندن 220 واحد واجد شرایط شرکت در آزمون جامع پیش کارورزی می باشند.

مشاهده شناسنامه خدمت  

مسئول ارائه خدمت : 

 نام و نام خانوادگی :  جناب آقای دکتر سیامک یعقوبی                        
 تلفن تماس:                                               
 نمابر: 33341934-028    
 پست الکترونیکی: amz_psq@qums.ac.ir

قوانین و مقررات : 

به منظور دانلود قوانین و مقررات اینجا را کلیک نمایید. 

مستندات مورد نیاز : 

          http://sanjeshp.ir

مدت زمان انجام خدمت : 

زمانهای آزمون از بدو زمان ورود اطلاعات دانشجویان واجد شرایط تا روزهای برگزاری آزمون از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مشخص میشود.

پرسش های متداول : 

کد رهگیری : 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0