معرفی خدمت : 

- سامانه ارزشیابی و ارتقاء عملکرد اساتید به منظور ورود فعالیت های هفت گانه اعضای هیات علمی طراحی شده است.

-آدرس سامانه : http://pef.qums.ac.ir/   

-هدف از ايجاد سامانه : عدم ارسال فیزیکی مدارک ترفیع پایه سالیانه و ارتقاء اعضای هیات علمی که منجر به  سرعت بخشیدن به فعالیت ها در امتیاز دهی و صرف جویی در مصرف کاغذ می گردد.

مسئول ارائه خدمت : 

واحد امور هیات علمی و  واحد فناوری اطلاعات دانشگاه واحد امور هیات علمی و  واحد فناوری اطلاعات دانشگاه

قوانین و مقررات : 

 - فعالیت های موجود در سامانه بر اساس آئین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی تعریف شده است.

- تعریف بازه زمانی مقرر جهت ثبت فعاليت ها و تاييد فعاليت در نظر گرفته شده است .

مستندات مورد نیاز : 

گواهی فعالیت­های درج شده توسط اعضای هیات علمی نیز در سامانه بارگذاری می گردد.

مدت زمان انجام خدمت : 

 بر اساس بازه زمانی تعریف شده که جدول زمان بندی بر صفحه اول سامانه درج گردیده است

پرسش های متداول : 

Ø

- آدرس  سامانه ارزشیابی عملکرد اساتید ( سعاد ) چیست ؟

پاسخ :   http://pef.qums.ac.ir/    و  همچنین لینک سامانه در سایت معاون آموزشی در قسمت سعاد قرار داده شده است.

- نام کاربری و کلمه عبور سامانه سعاد چیست ؟

  پاسخ :   نام کاربری و کلمه عبور سامانه سعاد هر دو به صورت پیش فرض کد ملی اساتید می باشد. که پس از ورود به سامانه    اعضای محترم هیات علمی می توانند از طریق گزینه تغییر رمز ورود  کلمه عبور خود را تغییر دهند .

- برای دروسی که نظری و عملی  می باشند درکدام قسمت می بایست وارد شود ؟

پاسخ : برای وارد کردن اطلاعات دروس نظری عملی می بایست واحد نظری آن درس را در قسمت تدریس واحد های نظری و واحد عملی همان درس را در قسمت تدریس واحد های عملی وارد گردد.

- در صورت وجود مغایرت اطلاعات سامانه با اطلاعات اعضای هیات علمی به کدام واحد می باست اطلاع داده شود؟

پاسخ : معاونت آموزشی -  امور هیات علمی

- در قسمت فعالیت های آموزشی در زیر گروه تدریس واحد های نظری یا تدریس واحدهای عملی  منظور از تدریس بار اول به دانشجویان چیست ؟

پاسخ : منظور از تدریس بار اول به دانشجویان  ، تدریس بار اول بعد از هر ارتقاء مرتبه علمی هیات علمی  به عنوان تدریس بار اول به دانشجویان محسوب می گردد و مابقی که تکراری هستند به عنوان تدریس قدیمی به دانشجویان محسوب می گردند.

- فرمت آپلود تصویر صفحه اول مقالات در قسمت  ورود اطلاعات مقالات چیست ؟ 

- پاسخ : فرمت JPG   

کد رهگیری : 

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0