با توسعه روز افزون سامانه های کامپیوتری و افزایش تعداد کامپیوتر های حوزه، لزوم وجود کارشناسانی متعهد و کوشا به منظور پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری سیستم ها، بیش از پیش احساس می شود. کارشناسان این اداره تمام تلاش خود را در زمینه اجرای بدون نقص سامانه های موجود به کار می بندند. در این راستا، سیستم های کامپیوتری و سرور ها به صورت دوره ای بازدید شده و قبل از بروز مشکل نسبت به رفع آن اقدام می گردد. همچنین توسط کارشناسان این حوزه دوره های آموزشی متعدد به منظور استفاده بهینه از سامانه های تخصصی و عمومی برگزار می گردد. در ادامه با مشخصات کارشناسان شاغل در این اداره و شرح وظایف ایشان آشنا می شوید. معرفی کارشناسان اداره فناوری اطلاعات
 

  فرم مشخصات خدمات واحد فناوری اطلاعات

  پرسش های متداول 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0